خطایاب طرح هادی بنیاد مسکن چیست ؟


اطلاعات کامل مقاله
  • تاپ شهر
  • نویسنده : تاپ شهر
  • فایل پیوست شده : ندارد
  • تاریخ آپلود :   دوشنبه 17 اردیبهشت 1403

پیش نمایش مقاله خطایاب - نرم افزار خطایاب طرح هادی - بنیاد مسکن - خطایابی نقشه های طرح هادی - خطایاب GIS - خطایابی در جی ای اس - آموزش طرح هادی

خطایاب - نرم افزار خطایاب طرح هادی - بنیاد مسکن - خطایابی نقشه های طرح هادی - خطایاب GIS - خطایابی در جی ای اس - آموزش طرح هادی

متن مقاله ...

راه‌اندازی سامانه یکپارچه خطایابی طرح‌های هادی روستایی در بنیاد مسکتن و الزام تمامی مشاوران به تهیه طرح ها مطابق چهارچوب تعریف شده

راهنمای نرم افزار خطایاب طرح هادی چیست؟

 

به طور کلی پیدا کردن مغایرت کار مشاورین با دستورالعمل های ابلاغی است که در ادامه نمونه ای از خطاهای رایج در فایل های نهایی مشاوران مشخص شده است.

با ایجاد سامانه‌های خطایاب آنلاین و آفلاین، طرح‌های تهیه شده با استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی به صورت سیستمی تحلیل و بررسی می‌شوند تا اطلاعات تجمیع شده قابل استفاده و استناد باشد.

این نرم افزار این امکان را میدهد تا اطلاعات به صورت سلسله مراتبی در چندین سطح مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت یک طرح کامل و بی نقص در سامانه جامع طرح های هادی کشور قرار گیرد و سایر سامانه های بنیاد و سازمان های مرتبط در این حوزه بتوانند از اطلاعات آن در صورت ارائه دسترسی های لازم استفاده نمایند. انعطاف‌پذیری بالای این سامانه باعث شده تمامی طرح‌های تهیه شده مبتنی بر داده‌های مکانی، در سیستم تعریف شده و از طریق این سامانه خطایابی و کنترل شوند. با به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها، آخرین تغییرات به صورت خودکار در طرح‌ها اعمال می‌شود.

از مهمترین ویژگی‌های این نرم افزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بررسی طرح‌ها بر اساس آخرین دستورالعمل‌های ابلاغی  

- امکان بررسی و خطایابی فایل‌های طرح‌ها به صورت آفلاین در نرم‌افزار Arcgis

- امکان کنترل نام‌گذاری پوشه‌ها و فایل‌های تولید شده در فرایند تهیه طرح‌ها  

- امکان جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌های توصیفی طرح‌ها  

- امکان کنترل لایه‌های مورد نیاز در فایل‌های GIS 

- امکان کنترل و بررسی داده‌های مکانی بارگذاری شده

- امکان خطایابی توپولوژی طرح‌ها  

- امکان بررسی سلسله‌مراتبی طرح‌ها از مشاوران تا کارشناسان دفتر مرکزی  

- خطایابی هوشمند طرح‌ها و کنترل آن‌ها تا زمان انتشار

- امکان آرشیوسازی اطلاعات و مستندات طرح‌ها 

- امکان ارزشیابی طرح‌های تهیه شده بر اساس مستندات و اطلاعات توصیفی

 

دستور العمل های نرم افزار خطایاب طرح های هادی بنیاد مسکن

برای مشاهده آموزش جامع تهیه و بازنگری طرح های هادی مطابق آخرین دستورالعمل ها کلیک کنید

 

خطاباب نقشه های طرح های هادی بنیاد مسکن 

نمونه خطاهای بررسی شده در نرم افزار خطایاب به صورت زیر است

 

***طرح هادی  دستورالعمل نسخه اول (سال 1390-1402) طرح هادی**تاریخ نقشه برداری طرح
** **تاریخ برداشت میدانی
** **مشاور نقشه بردار
** **مشاور طرح
 بررسی وجود فایل های بانک اطلاعاتی  
نوع خطامتن خطامقدار موجودمقدار صحیح
لایه لایه Baseline وجود ندارد. -Baseline
لایه لایه Rurallimit_pro وجود ندارد. -Rurallimit_pro
لایه لایه غیر الزامیRurallimit_aut وجود ندارد. -Rurallimit_aut
لایه لایه غیر الزامیPreservelimits وجود ندارد. -Preservelimits
بررسی لایه دیتا  لایه Electricityline دیتا دارد اما محتوا آن خالی است .  -
 بررسی فیلد های بانک اطلاعاتی Electricityline  
نوع خطامتن خطامقدار موجودمقدار صحیح
بررسی نوع فیلد  نوع داده CodeدرElectricityline اشتباه است  . SMALLINTVARCHAR
بررسی سایز فیلد  سایز داده CodeدرElectricityline اشتباه است  . 54
 بررسی فیلد های بانک اطلاعاتی Basepoly  
نوع خطامتن خطامقدار موجودمقدار صحیح
بررسی وجود فیلد  ستون LayerدرBasepoly وجود ندارد . -Layer
 بررسی فیلد های بانک اطلاعاتی Basepoint  
نوع خطامتن خطامقدار موجودمقدار صحیح
بررسی سایز فیلد  سایز داده LayerدرBasepoint اشتباه است  . 25410
 بررسی فیلد های بانک اطلاعاتی Landuse_pro  
نوع خطامتن خطامقدار موجودمقدار صحیح
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUIدرLanduse_pro اشتباه است  . 2544
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUIIدرLanduse_pro اشتباه است  . 2544
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUIIIدرLanduse_pro اشتباه است  . 2546
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUIVدرLanduse_pro اشتباه است  . 2548
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUIVDESدرLanduse_pro اشتباه است  . 25450
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUFIدرLanduse_pro اشتباه است  . 2548
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUFIDESدرLanduse_pro اشتباه است  . 25450
بررسی سایز فیلد  سایز داده STATUSدرLanduse_pro اشتباه است  . 2010
 بررسی فیلد های بانک اطلاعاتی Lusymbol_pro  
نوع خطامتن خطامقدار موجودمقدار صحیح
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUFIدرLusymbol_pro اشتباه است  . 108
بررسی سایز فیلد  سایز داده LUFIDESدرLusymbol_pro اشتباه است  . 3050
 بررسی فیلد های بانک اطلاعاتی Roadaxis_pro  
نوع خطامتن خطامقدار موجودمقدار صحیح
بررسی نوع فیلد  نوع داده FunctionidدرRoadaxis_pro اشتباه است  . VARCHARSMALLINT
بررسی سایز فیلد  سایز داده FunctionidدرRoadaxis_pro اشتباه است  . 45

 

دستور العمل های نرم افزار خطایاب طرح های هادی بنیاد مسکن

برای مشاهده آموزش جامع تهیه و بازنگری طرح های هادی مطابق آخرین دستورالعمل ها کلیک کنید

 


 برای مشاهده آموزش جامع تهیه و بازنگری طرح های هادی مطابق آخرین دستورالعمل ها کلیک کنید