پیش بینی جمعیت و محاسبه نرخ رشد


اطلاعات کامل مقاله
  • تاپ شهر
  • نویسنده : تاپ شهر
  • فایل پیوست شده : دارد
  • تاریخ آپلود :   یکشنبه 5 آذر 1402

پیش نمایش مقاله پیش بنی جمعیت - پیش بینی خودکار جمعیت با نرم افزار People - آموزش پیش بینی جمعیت در شهرسازی - نرم افزار People

پیش بنی جمعیت - پیش بینی خودکار جمعیت با نرم افزار People - آموزش پیش بینی جمعیت در شهرسازی - نرم افزار People

متن مقاله ...

آموزش پیش بینی خودکار جمعیت و نرخ رشد با نرم افزار People

-------------------------------

برای این کار لطفا مراحل زیر را با دقت دنبال کنید. 

1- داده های استفاده شده در این تمرین مطابق جدول زیر است.

 

جمعیت سال 138510000
جمعیت سال 139012000
جمعیت سال 1395؟؟؟

در این تمرین قصد داریم نرخ رشد جمعیت را برای سال 1385 تا 1390 محاسبه و با استفاده از آن جمعیت سال 1395 را پیش بینی کنیم.

2- گام اول اجرای نرم افزار که محیظ آن مطابق تصویر زیر است

 

3- در قسمت PA جمعیت سال 90 را وارد می کنیم و در قسمت PB جمعیت سال 85 را وارد می کنیم و در قسمت t با توجه به این که بازه پیش بینی جمعیت ما در این مثال یا طول دوره سرشماری 5 ساله است یعنی 85 تا 90 پس در قسمت t 5 را وارد می کنیم.

4- برای محاسبه نرخ رشد بر روی r کلیک می کنیم و برای پیش بینی جمعیت در 5 سال آینده یعنی سال 95 بر روی  PT (r) کلیک می کنیم .

5- خروجی مطابق تصویر زیر است.

 

 

--------------------

برای دانلود نرم افزار بر روی  دانلود در پایین این صفحه کلیک کنید